poniedziałek, 23 marca 2020

Twierdza Modlin cz. III fort, prochownie, drzwi pancerne

          Twierdzę Modlin z małymi wyjątkami uznać można za zaliczoną. Czas na forty, dzieła i prochownie na zewnętrznych obwodach. Dziś fort VI "Małocice", fort VII "Cybulice", Prochownie "Zajączka" i Fort VIII "Grochale".